Yếm, chân váy

Chân váy dạ karo xếp ly
Chân váy khuy tím
Quần váy da kèm đai
Sét yếm hổ Pink
Sét yếm jean xanh lá
Sét yếm thiên thần
Yếm Jean tím thêu hoa Yếm Jean tím thêu hoa
Yếm thắt đai thêu hoa Yếm thắt đai thêu hoa